Stiúthóir Cúnta

  • Naíonra Shliabh Rua
  • 29/07/2022
Part time Early Years Practitioner/Educator

Job Description

Tá Naíonra Phádraig, Baile Breac, Co. B.Á.C ag lorg fostaí nua don Scoilbhliain 2022.Lonnaithe i nGaelscoil Phádraig..

Roles and Responsibilities

Post do stiúrthóir cúnta a bhéas freagrach, in éineacht leis an mbainisteoir ar foghlaimíocht an teanga Gaelach don luath-óige i suíómh slán agus sábháilte. Tacaíocht a thabhairt don páiste cur leis a gcumaisíócht féin ina am féin.

The successful candidate must have

Cailíocht QQI L5 ar a laghaid.

Bheith ábalta comhrá tré Ghaeilge le na páistí agus na fostaí eile

Hours

20 uair a chloig

Job Location

Baile Breac, Co. B.Á.C

Qualification Level

Minimum Fetac Level 5