Cúntóir Luathoideachas – Lánaimseartha / Early Childhood Practitioner Fulltime

  • Naíonra Chrónáin
  • 20/03/2024
Full time Early Years Practitioner/Educator

Job Description

I láthair na huaire táimid ag lorg Cúntóir Luathoideachas do Naíonra Chrónáin le tosú láithreach.

Tá Naíonra Chrónáin ag soláthair seirbhís luathoideachas trí Ghaeilge ó 1974
Seirbhís seisiúnach lánaimseartha (8.30r.n. go 3.00i.n,)

Job Vacancy - Early Childhood Practitioner Fulltime

Naíonra Chrónáin, Áras Chrónáin, Bóthar an Úlloird, Cluain Dolcáin, D22X856

 We are at present seeking an Early Childhood Practitioner to commence work immediately at Naíonra Chrónáin

Naíonra Chrónáin has been providing preschool education through the medium of Irish since 1974.

 Full-time sessional service (8.30am to 3.00p.m.)

Roles and Responsibilities

I láthair na huaire táimid ag lorg Cúntóir Luathoideachas do Naíonra Chrónáin le tosú láithreach.

 We are at present seeking an Early Childhood Practitioner to commence work immediately at Naíonra Chrónáin

The successful candidate must have

Riachtanais don t-iarrthóir:

• Ar a laghad teastas FETAC / QQI leibhéal 5 i gCúram Leanaí nó níos airde
• Gaeilge labhartha le tuiscint mhaith agus spéis agat sa Ghaeilge.
• A bheith in ann obair as do stúim féin nó a bheith mar chuid d’fhoireann spreagthach agus comhbhách
• Taithí ar Aistear agus Síolta
• Duine cairdiúil agus croíúil
• A bheith solúbtha agus cur chuige onnghníomhach I bhfeidhmiú laethúil an Naíonra

Essential Requirements:

  • A minimum FETAC / QQI  Level 5 in Earlychildhood Education or higher
  • Spoken Irish with a good understanding and interest in the Irish Language.
  • The ability to work on own initiative and be part of a motivated, caring team.
  • Knowledge of working with Aistear and Siolta.

  • A warm and friendly manner.

  • Be flexible and proactive in the day-to-day routine of the service.

Hours

8.30a.m. to 3.00p.m.

Job Location

Naíorna Chrónáin, Áras Chrónáin, D22X856

Qualification Level

Minimum QQI/Fetac Level 5